Bilgi Sistemleri – MRP – MRP II – ERP – Kurumsallaşma

Bilgi Sistemleri

Herhangi bir işin yapılabilmesi için gereken teknik bilgi, tecrübe ve becerilerin bir potada eritilmesi ile, sebep ve sonuç ilişkilerini kurarak, bilimsel temellere dayalı; her türlü aktarılabilir öğretiyi kuran, geliştiren, yönetim sistemlerine bilgi sistemleri adı verilmektedir.

Amacı; işletmelerde uygulanmakta olan her tür işin belirli bir sistem altında toplanması sonucunda, kurumsallaşmaya doğru adım atılmasını sağlamaktır. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonraki yönelim ise, işletmeye ait stratejik hedeflerin geliştirilmesini sağlamaktır.

Bilgi Sistemlerinin içerdiği konular aşağıdaki gibidir:

 1. Kalite Yönetim Sistemleri

 2. MRP, MRP II Sistemleri

 3. ERP Sistemleri

 4. Üst Düzey Yönetim Sistemleri

 5. Orta Kademe Yönetim Sistemleri

 6. İnsan Kaynakları

 7. Finans

 8. Stratejik Planlama Sistemleri

 9. Doküman Yönetimi

MRP Sistemi

MRP : Malzeme İhtiyaç Planlaması, Türkçe tanımının İngilizce karşılığı olan Material Resource Planning kelimelerinin baş harfi ile anılır. İmalatın yapılabilmesi için gereken malzemelerin miktarsal analizini büyüteç altına almaktadır. Kısaca MRP, işletmelerde bulunan lojistik bölümlerine yönelik bir uygulama sistemidir.

MRP II Sistemi

MRP II : Üretimin Kaynak Planlaması, Türkçe tanımının İngilizce karşılığı olan Manufacturing Resource Planning kelimelerinin baş harfi ile anılır. MRP Sisteminden ayrılması için sonuna iki anlamına gelen (II) ifadesi eklenir. İmalatın hangi tezgahlarda, hangi sırada , ne zaman ve kimler tarafından yapılacağını analiz etmektedir. Kısaca MRP II, işletmelerde bulunan lojistik bölümleri ile üretim bölümlerine yönelik bir uygulama sistemidir. Bu sistemin işletmelerde uygulanabilmesi için, son derece iyi etüt edilmiş bir proses ağacı, MRP sistemi, makine ekipman ve teknik değer analizinin oluşturulmuş olması gerekmektedir.

ERP Sistemi

ERP : Enterprise Resource Planning yani Yüksek Seviyeli Kaynak Planlaması anlamındadır. Bir işletmede, gelen siparişten başlayarak, tüm üretim hatlarının organizasyonu ve takibi ile, ürünlerin satışından sonraki ticari uygulamaların ve maliyet kriterlerinin de içinde bulunduğu; inceleme, planlama ve takibinin matematik modelleme yöntemleriyle yapılmasıdır.

İmalatın, ne şekilde, hangi makinelerde, hangi zaman diliminde ve kimler tarafından yapılacağının; oluşan maliyetlerin ve malın geri dönüşlü olarak izlenebilirliğinin sağlanması ERP Sistemi kullanılarak gerçekleştirilebilir.

ERP uygulanan işletmelerde, zaman ve insan verimliliği maksimum seviyelere çıkmaktadır. Fire, reklamasyon, yanlış birim fiyatı tespiti, tezgahların boşta kalma süreleri, terminlerde gecikme, atıl stok gibi durumlar ise minimize edilmektedir. Sistem, karlılığı maksimuma çıkarmaktadır.

ERP Sistemi, işletmenin bütününü kapsadığı için, özellikle yönetim kademesindeki kişilerin, karar verebilme, gözlem yapabilme ve doğru, net bilgilere ulaşarak firmanın tüm süreçlerini izleyebilmelerini sağlayan bir yapıdır.

Uygulama sonucunda;

 • Ne idik, Ne olduk,

 • Nasıl yapıyorduk, Nasıl yapıyoruz,

 • Ne ile yapıyorduk, Ne ile yapıyoruz

Gibi karşılaştırmalı soruların doğru cevapları bulunabildiği gibi,

 • Nasıl yapmalıyız,

 • Ne ile yapmalıyız,

 • Ne zaman yapmalıyız,

 • Yapmalı mıyız, Yoksa.......

Gibi geleceğe ilişkin kestirimlerin yapılabilmesi sağlanır.

Kurumsallaşma

İşletmenin, sektörel standartlara uygun, küreselleşmeyle paralel doğrultuda hareket kabiliyetine sahip, sadece üretim ve kalitesiyle değil insan kaynaklarıyla da ölçeklenebilir olması kurumsallaşmayı getirmektedir.

Standartlara uygun olabilmesi için, kalite sistemlerine sahip olmalıdır.

Küreselleşmeyle paralel olabilmesi için, içinde bulunduğu çağın gerçeğine uygun stratejileri izlemesi gerekmektedir.

Üretim kalitesinin olabilmesi için, Bilgi Sistemine sahip olması gerekmektedir.

İnsan kaynaklarıyla ölçeklenebilir olması için, çalışanlarının ve orta kademe yöneticilerinin gerekli alt yapı ve bilgi ile donatılmış olması gerekmektedir.

Sonuç olarak aşağıdaki piramit oluşmaktadır.

© 2005 Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan bilgiler Sonar Ar-Ge Yazılım ve Elektronik Mühendislik Ltd. Şti.’ne aittir. İzinsiz olarak ve kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.

Sitede yer alan bilgiler ve içerik haber vermeksizin değiştirilebilir.

Ana Sayfa | Yazılım Ar-Ge | Elektronik Ar-Ge | Robot ve Otomasyon | Mekanik Ar-Ge | Akıllı Depo | CNC ve Proses Tezgahları | Danışmanlık | Makaleler | MRP - MRP II - ERP Kurumsallaşma | İnsan Kaynakları | İletişim